We gaan helaas stoppen!

TCF gaat stoppen

Ondernemen is een drukke bezigheid; tijd, geld en energie spellen belangrijke rollen binnen een organisatie. Wij, het Toerisme Collectief Friesland, vormen een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Daarbij wordt samengewerkt met meerdere Friese scholen en studenten van zowel mbo als hbo opleidingen. Ondernemers kunnen baat hebben bij de creativiteit van de studenten en bij de middelen van de scholen. Studenten & scholen hebben baat met het zien van realistische opgaven uit het werkveld en die informatie te verwerken in het onderwijs.

De uitdagingen van de ondernemers zijn heel divers, dit kan zijn meedenken over (en eventueel al een aanzet geven tot uitvoer van) een marketing plan, trend spotting, bijspijkeren over de internationale gast en daarbij o.a. ondersteunen bij het vertalen van een menukaart etc. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de ondernemer en de ondernemersvraag is leidend voor het project.

Heeft u een uitdaging voor uw onderneming of voor ons? Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij willen u graag ontmoeten en kijken of en hoe we daar behulpzaam mee kunnen zijn op een manier zodat iedereen hiervan profiteert. Wij horen graag van u! Samen staan we tenslotte sterker! Samen werken aan Samenwerken in de mooiste provincie van Nederland!