Toolbox Toegankelijkheid Gemeente Tytjersteradiel

Opdrachtgever

Gemeente Tytjersteradiel

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Context

Vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel wordt gekeken naar de mogelijkheden om mensen met een beperking te mogen verwelkomen als bezoeker in het gebied, met name voor seizoen verbreding. Het creëren van belevingen en activiteiten voor deze doelgroep is hiervoor van belang. Praktisch onderzoek is hiervoor nodig om te kijken welke acties ondernomen moeten worden.

Doel

Het project heeft als doel:

– De wensen en vereisten van de doelgroep in kaart brengen

– Een inventarisatie van de beschikbare faciliteiten voor mensen met beperkingen binnen Gemeente Tytsjerksteradiel

Eindproduct

Het eindproduct werd geleverd in het formaat van een onderzoeksrapport en een eindpresentatie tijdens de conferentie van de Tourism Research Project module.

Feedback begeleider

De studenten waren actief betrokken bij het hele project, en ondanks vele persoonlijke problemen, is het ze gelukt om een mooie eindproduct op te leveren. Ze vonden het contact met en de betrokkenheid van de opdrachtgever heel waardevol om tot antwoorden voor het vraagstuk te kunnen komen. Wat minder prettig was is de neiging van ondernemers om niet interviews te geven, waardoor ze maar 6 diepte interviews met ondernemers hebben gehad. De zelfde uitdagingen waren ook zichtbaar toen de groep probeerde mensen met beperkingen te interviewen; veel potentiële respondenten weigerden om een interview te geven, omdat dit onderwerp best gevoelig ligt. Ondanks alle beperkingen, zijn de studenten wel proactief geweest en hebben andere methoden gevonden om het vraagstuk voldoende te kunnen beantwoorden.

Vanuit begeleidingsoogpunt, zien wij dezelfde voordelen en nadelen. Aan de ene kant, waarderen wij zeer de samenwerking met de opdrachtgever die ons een duidelijk startpunt gaf, faciliteerde contact met verschillende ondernemers enz. Aan de andere kant, vanuit ervaring, zijn wij ook heel bewust van de moeite die het kost om interviews af te nemen vooral met ondernemers en zijn wij daarom heel blij met het werk dat de studenten hebben geleverd. Alles bij elkaar, kijken we terug op een mooie samenwerking met veel potentieel voor verdere projecten binnen de module Tourism Research Project (3e jaar) maar ook binnen het CIP kader.