Toekomst visie veerpont

Opdrachtgever

Veerpont Heegermeer

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Context

Gepland wordt een verbinding over het Heegermeer te realiseren tussen Woudsend en Heeg. Vanaf de kant van Woudsend is de locatie al bekend en is de eigenaar van de grond is tevens de opdrachtgever. Naar de pontverbinding zal nog een fiets verbinding gerealiseerd moeten worden. Mogelijkheid voor een TOP locatie (Toeristisch Overstappunt, fietsen of wandelen) als ook aanleg steigers behoren tot het plan. Aan de kant van Heeg is de aanleg locatie van de veerpont nog niet bekend.

Doelgroep van het pontje is toeristisch en recreatief verkeer en de verbinding tussen de 2 dorpen zal daarnaast voor de lokale bevolking ook voordelen en mogelijkheden creëren.

Midden in het Heegermeer ligt de Rakkenpolle, een eiland dat als tussenstop voor de veerpont zou kunnen fungeren en waar recreatieve ontwikkelingen ontwikkeld zouden moeten worden.

Doel

Ontwikkel een toekomstvisie voor de veerpont Heegermeer. Studenten doen onderzoek naar een potentiële veerverbinding tussen Heeg en Woudsend.

Voor deze opdracht bezoek je dorpen Heeg en Woudsend gelegen aan het Heegermeer. De opdrachtgever wil een veerpont realiseren tussen deze dorpen waarbij er een stop gemaakt kan worden op het eiland Rakkenpolle. De doelgroep voor de veerpont is de lokale bevolking en toeristisch recreatief verkeer. Met deze opdracht onderzoek je de wensen van de potentiële doelgroep en kom je met suggesties voor toerisme ontwikkeling op het eiland. Help je mee aan een visie 2030 voor de Rakkenpolle?

Stappen van de opdracht Tijdens dit project werk je tijdens dit semester de onderstaande stappen:

  1. Bestemmingsanalyse van Woudsend, Heeg en eiland de Rakkenpolle
  2. Omgevingsanalyse (vergelijkbare toeristische bestemmingen, trends)
  3. Doelgroep analyse voor de veerpont
  4. Ontwikkelen van een toekomst visie 2030 op toerisme ontwikkeling op de Rakkenpolle.

Eindproduct

De opdrachtgever krijgt twee eindproducten van de project teams indien deze van voldoende kwaliteit zijn:

  1. Eindpresentatie Veerpont Heegermeer op NHL Stenden
  2. Eindverslag Veerpont Heegermeer

Feedback studenten & begeleider

Het project Veerpont Heegermeer was een ontzettend leuk project om aan te werken. Met 3 eerstejaars studenten en 1 3e jaars student toerisme NHL Stenden hebben wij ons een semester lang gebogen over dit vraagstuk. Jaap stelde zich beschikbaar op. Zo zijn wij in de empathise fase naar Woudsend afgereisd om bij hem op kantoor vragen te stellen en meer duiding te krijgen op het vraagstuk. Ook hebben wij het stuk land bekeken waar de Veerpont zou kunnen aanmeren in Woudsend.

Jaap gaf aan dat de studenten keuzes mogen maken in de vraagstuk omschrijving. De studenten gaven aan zich te willen verdiepen in het maken van een toekomstontwikkeling voor het eiland de Rakkenpolle dat ligt tussen Heeg en Woudsend.

Er is veel tijd besteed aan de define, onderzoeksfase. Door middel van desk research zijn er diverse onderwerpen onderzocht: het masterplan voor de regio, vergelijkbare huidige veerverbindingen, ontwikkeling van starteiland Sneekermeer, skutsjesilen en trends in de watersport. Daarnaast is er een enquête uitgezet onder bewoners van Heeg en Woudsend en toeristen in de regio. Met 41 respondenten is er een indicatie voor de wensen en behoeften voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het eiland. Ook is er een interview afgenomen met Mark Visser, lid van de ondernemersvereniging Heeg. Hij heeft zich al verdiept in ontwikkelingsmogelijkheden van het eiland en is hierover in gesprek gegaan met de studenten.

Na analyse van het onderzoek zijn er twee brainstormsessies geweest. Hierin zijn de studenten tot twee persona profielen gekomen. De fietstoerist en de watersporter. Voor deze persona’s zijn er ontwikkelmogelijkheden geschetst voor het eiland. Deze zijn op te delen in 3 categorieën: faciliteiten ontwikkeling, organisatie, en watersportverhuur en vereniging. Door middel van mindmaps zijn de ideeën verkend en daarna zijn deze uitgewerkt in prototypes.

Categorie 1, de aanbeveling om faciliteiten te ontwikkelen resulteert in het volgende advies: Een vuurkorf met zitgelegenheid, strandje, openbare speeltuin, informatiepunten voor fietsers, fietsroute, sanitaire voorzieningen toevoegen, zwemgelegenheid, extra aanlegplaatsen, pop-up tribune voor het bekijken van watersport. Er is een kaart gemaakt waar de diverse faciliteiten ontwikkeld kunnen worden.

Categorie 2, de organisatie resulteert in het volgende advies: een evenementekalender creeren voor een zomerprogramma. Hierop kan bijvoorbeeld het skutsje silen komen te staan, foodtrucks in de weekenden en avond entertainment (theater/muziek), ook kunnen er watersportactiviteiten plaatsvinden in combinatie met het advies voor categorie 3.

Categorie 3, watersportvereniging en verhuur van H2O Events. Het advies is om te kijken naar een vestiging van een watersportvereniging of watersportverhuur op het eiland. Dit kan eventueel in samenwerking met de watersportvereniging in Heeg en H2O events. Diverse voordelen en belemmeringen zijn verkend.

De studenten hebben erg genoten van de onderlinge samenwerking in het project en de interactie met de opdrachtgever.

Feedback opdrachtgever

De volgende dingen gingen er goed:

Aanmelding, formulering opdracht, (op)start fase, terugkoppeling voor het interview formulier, eindpresentatie en evaluatie.

De volgende dingen konden er beter:

Gedurende de onderzoek traject/fase, wat vaker momenten van tussentijdse voortgangsbespreking inbouwen.

Ik zou TCF aanraden bij andere ondernemers.