Toegankelijkheid in de toerisme sector

Opdrachtgever

Gemeente Tytjerksteradiel

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Context

Vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel wordt gekeken naar de mogelijkheden om mensen met een beperking te mogen verwelkomen als bezoeker in het gebied, met name voor seizoen verbreding. Het creëren van belevingen en activiteiten voor deze doelgroep is hiervoor van belang. Praktisch onderzoek is hiervoor nodig om te kijken welke acties ondernomen moeten worden.

Doel

Het project heeft als doel de wensen en vereisten van de doelgroep in kaart brengen.

NB: Project is begonnen als TRP project in M3 (Januari 2023 – April 2023), maar na evaluatie werd besloten om het project verder te laten draaien als CIP project om een beter, completer beeld van de wensen en vereisten van de doelgroep te krijgen.

Eindproduct

Het eindproduct werd geleverd in het formaat van een kort onderzoeksrapport waarin het proces van data collectie, de resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn toegelicht. Daarnaast, hebben de studenten ook een summary-graphic ontworpen en een online eindpresentatie gehouden. Alle producten zijn als bijlage verstuurd naar TCF en de opdrachtgever.

Feedback studenten & begeleider

De studenten waren actief betrokken bij het project. Ze vonden het contact met de doelgroep eerst intimiderend, maar ook onthullend. De interviews hebben hun nieuwe perspectieven geboden over de uitdagingen die mindervaliden ervaren in hun dagelijkse leven, maar ook binnen de context van toerisme. De studenten voelen ook dat hun onderzoeks- en communicatievaardigheden zijn verbeterd door het uitvoeren van dit project. Er werd ook goede feedback gegeven op de korte gesprekken met de opdrachtgever elke twee weken, en ze vonden de feedback tijdens de eindpresentatie heel behulpzaam.

Feedback opdrachtgever

We zouden TCF aanraden. De communicatie met de begeleider en studenten was goed. Een tip vanuit onze kant is dat de aanbeveling specifieker had gemogen.

Het project was beoordeeld tijdens de eindpresentatie:
+ goed overzicht gekregen van de wensen en vereisten van mensen met sensoriele- en mobiliteitsbeperkingen
+ aangenaam proces, korte gesprekken elke twee weken om updates te delen waren zeer gewaardeerd
+ veel, maar kwalitatief goed werk voor een CIP project
+ informatieve eindpresentatie
– de data is eerder algemeen en niet per se gefocust op de regio
– aanbevelingen zouden specifieker moeten zijn voor de gemeente, een klein plan met concretere acties zou nuttig zijn.

Naast de punten hierboven komt er een vervolg op dit project in januari 2024.