Streekproducten route

Opdrachtgever

Noardlike Fryske Wâlden

Uitvoering

NHL Stenden, Hotel Management School

Context

Noardlike Fryske Wâlden Association (NFW) is een vereniging die is gevestigd in het noordoostelijk deel van Frysië (Friesland/Fryslan) en in het gebied dat de “Noardlike Fryske Wâlden” wordt genoemd. Een groot deel van de bijna 800 leden van de vereniging houdt zich bezig met het natuur- en landschapsbeheer van dit bijzondere landschap en zij zorgen voor de bijzondere vogels die dit gebied als hun thuis hebben gekozen. De vereniging NFW noemt het gebied graag het “best bewaarde geheim” van Frysië vanwege het karakteristieke ‘smûke’ bocage-landschap met duizenden kilometers elzensingels/lanen, ‘dykswâlen’ (boomwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het landschap herbergt een unieke flora en fauna en de biodiversiteit is bijzonder groot.

De gewenste ontwikkeling van deze activiteiten was een gevolg van de wens van de vereniging om het draagvlak voor dit landschap en de rol van de boeren te vergroten door bezoekers en bewoners in/van dit gebied te betrekken.

Doel

Na de eerste ontmoeting(en) met mevrouw Batist werd echter ontdekt dat deze gewenste activiteiten niet echt waren wat de vereniging van de leerlingen verwachtte. Wat de NFW-vereniging eigenlijk wilde, was dat de studenten in elk van de zes deelgebieden meerdere activiteiten zouden creëren om erkenning te krijgen voor de boeren en voor de natuur in het gebied. nodig om deel uit te maken van de op/afgehaald van wandelnet.nl) en een of meer van de boeren die de gastheren van het nationale landschap zijn, erbij te betrekken.
De gewenste ontwikkeling van deze activiteiten vloeide voort uit de wens van de vereniging om het draagvlak voor dit landschap en de rol van de boeren te vergroten door bezoekers en bewoners in/van dit gebied te betrekken.

Eindproduct

Advies rapport

Feedback studenten & begeleider

De start van het project was verwarrend voor de studenten. Het was niet duidelijk welke richting de organisatie uit wilde. Moesten de studenten operationele evenementen ontwerpen of moesten ze strategische keuzes en richtingen ontwikkelen om de organisatie aantrekkelijker te maken om te bezoeken.
Desondanks hebben de studenten goed aan dit project gewerkt. Ze bezochten het gebied meerdere keren in de coronaperiode en ontwikkelden wandelroutes die hielpen om het gebied en de verschillende belanghebbenden in het gebied te verkennen. In dit project zaten de studenten aan het stuur, zij communiceerden met de projecteigenaar. Feedback voor de begeleider is het bespreken van een verwacht en een gewenst resultaat van een dergelijk project.

Feedback opdrachtgever

Dit was een uitdagend project voor studenten. Verwachtingen vooraf beter neerzetten. Dit is niet voor TCF maar meer voor NHL Stenden en de lokale opdrachtgever. Ik zou TCF aanraden bij andere ondernemers.