Product ontwikkeling & marketing

Opdrachtgever

Weidumerhout

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Context

Presentatie mogelijkheden van informatie/activiteiten. Bij de receptie liggen nu alle folder op de receptie bali, hier kan worden gekeken naar een andere vormgeving.

Assistentie bij de ontwikkeling van een “buitenkamer” die ook ingezet kan worden als een multi-inzetbare ruimte.

Doel

Door middel van Design Based Education werken onze Innovations & Marketing studenten een semester aan twee elementen. De ontwikkeling van een tourism experience dat passend is bij de wens van de ondernemer. Daarna werken zij een marketing strategie en een marketing campagne uit.

 

Eindproduct

De ondernemer heeft 3 prototypen per project groep gekregen.

Marketing Research report; interne & externe bedrijfsanalyse, consumer market, customer journey, customer experience analyse, SWOT analysis.
Marketing Product report; tourism experience beschrijving, financiele berekening, marketing strategie.
Marketing Campaign plan; inclusief content calendar & marketing video.
Daarnaast wordt de ondernemer uitgenodigd op de Business Day presentation waarbij het product & campaign plan wordt gepresenteerd.

 

Feedback studenten & begeleider

De studenten vonden het een enorm leuk project om aan te werken! Het contact tussen beide partijen kon beter.