Onderzoek naar de Beekdalen

Opdrachtgever

De Jongens van Outdoor

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Doel

Maak een nieuw product voor de Beekdalen dat passend is bij de doelgroep van de Jongens van Outdoor.

Context

Het bedrijf De jongens van Outdoor organiseert verschillende unieke activiteiten en evenementen in de omgeving van Appelscha. De afgelopen maanden is het aantal grotere groepen sterk verminderd door Covid-19, waardoor de focus wordt gelegd op activiteiten voor kleinere groepen.

Een populaire activiteit is de kano route door de oude veen gebieden bij Ravenswoud, waardoor er een te hoge druk ervaren wordt op dit gebied en het dorp.

Eindproduct

Per projectteam (4 teams in totaal) een logboek en eindpresentatie van HBO NHL Stenden toerisme over bovenstaande opdracht. Deze presentatie is tijdens de Business day op school op 10 juni 2021 waarbij de opdrachtgever Silphen Dijkstra aanwezig was.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het eindproduct en meer informatie willen, kunt u contact opnemen.

Feedback opdrachtgever

Wat ging er goed?

– Goede ideeën.

– Professionele aanpak

– Wellicht meer projecten in de toekomst.

Wat kon er beter?

– De uitwerking van kosten is niet altijd reëel.

Feedback student & begeleider

Het was een ontzettend leuke opdracht om aan te werken! Silphen Dijkstra, is vanuit de Jongens van Outdoor betrokken bij de opdracht.

Het contact verliep heel erg makkelijk.

Silphen heeft een hele leuke dag georganiseerd waarbij de studenten het bedrijf hebben bezocht en daarna met begeleiding vanuit de organisatie het gebied De Beekdalen gingen verkennen per kano.

Daarna konden zij het brainstorm proces in voor productinnovatie.