Onderzoek naar de Beekdalen

Opdrachtgever

De Jongens van Outdoor

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Doel

Een nieuw product maken voor de Beekdalen dat passend is bij de doelgroep van de Jongens van Outdoor en de historische en huidige waarde van de Beekdalen belichten voor de bezoekers van het gebied.

Context

Het bedrijf De jongens van Outdoor organiseert activiteiten en evenementen in de omgeving van Appelscha. Het aantal grotere groepen is sterk verminderd door Covid-19, waardoor de focus wordt gelegd op activiteiten voor kleinere groepen. Een populaire activiteit is de kano route door de oude veen gebieden bij Ravenswoud, waardoor er een te hoge druk ervaren wordt op dit gebied en het dorp.

Eindproduct

4 projectteams hebben een logboek gemaakt en een eindpresentatie gegeven tijdens Business day waarbij de opdrachtgever ook aanwezig was.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het eindproduct en meer informatie willen, kunt u contact opnemen.

Feedback opdrachtgever

Wat ging er goed?

Professionele aanpak. Ik heb eigenlijk iets van elke presentatie mee kunnen nemen dat mij geïnspireerd heeft. Goede ideeën. Voor beide partijen een leerzaam traject en voor de ondernemers een verruiming van het beeld. Ik heb alle presentaties binnen en nemen het intern door voor implementatie.

Wat kon er beter?

De uitwerking van kosten is niet altijd reëel.

Feedback student & begeleider

Het was een ontzettend leuke opdracht om aan te werken! De ondernemer is vanuit de Jongens van Outdoor betrokken bij de opdracht. Het contact verliep heel erg makkelijk. De ondernemer heeft een hele leuke dag georganiseerd waarbij de studenten het bedrijf hebben bezocht en daarna met begeleiding vanuit de organisatie het gebied De Beekdalen gingen verkennen per kano. Daarna konden zij het brainstorm proces in voor product innovatie.