Onderzoek leefbaarheid in de regio Noordoost

Opdrachtgever

Yn Business/TCF

Uitvoering

NHL Stenden, Master studenten

Doel

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de huidige uitdagingen voor de vrijetijds-, toerisme- en evenementensector, om ontwikkelingen uit het verleden en langetermijntrends op macroniveau te onderzoeken, om te analyseren hoe deze trends en ontwikkelingen de sector (zouden kunnen) beïnvloeden, en om innovatieve strategieën te ontwikkelen voor toerisme-, vrijetijds- en evenementenorganisaties in een specifieke regio.

Context

De Toerisme Alliantie Fryslân en het Toerisme Collectief Fryslân willen graag weten hoe deze regio’s weerbaarder kunnen worden. Zij willen graag weten hoe toerisme, recreatie, vrijetijdsbesteding en evenementen de hedendaagse uitdagingen aan kunnen gaan en kunnen bijdragen aan positieve verandering op het gebied van inclusiviteit, duurzaamheid en economische veerkracht.

Eindproduct

Het idee om de samenwerkingen tussen lokale bedrijven in de regio Noordoost Fryslan te verbeteren. Dit kan gedaan worden door middel van amrketing en er zal een social media-campagne opgezet moeten worden waarin alle belanghebbenden worden belicht. Verder zal er focus komen op culturele identiteit en benadrukken van alle dingen die Fryslan een geweldige plek maken om te wonen en te bezoeken.