Onderzoek en advies

Opdrachtgever

Slachtemarathon

Uitvoering

NHL Stenden, Ondernemerschap & Retail Management

Doel

Doel is inzicht te krijgen in wensen en gedrag van de bestaande (vergrijzende) doelgroep en de potentiële nieuwe (jongere) doelgroep. Een hieruit voortvloeiend doel is het merk Slachtemarathon te evalueren en opnieuw te definiëren. Dit moet leiden tot een vernieuwde merkstrategie en marketing communicatie.

Context

Het bestuur van de Slachtemarathon ervaart afnemende belangstelling in het evenement en heeft Kesteloo Projectmanagement gevraagd hier onderzoek naar te doen. Via TCF is deze onderzoeksopdracht terechtgekomen bij de opleiding Ondernemerschap & Retail Management van NHL Stenden en dan met name bij de modulen Branding en Marketing Communication.

Eindproduct

Een merkstrategie (brand plan) met bijpassende oplossingen.

Een marketingcommunicatieplan.

Feedback opdrachtgever

De studenten vonden het in het begin lastig om zich te verplaatsen in een ‘klant-leverancier’ verhouding, Luisterden bv niet naar de vraag vd klant en gingen hun eigen gang. Na een ‘moppermoment’ viel het kwartje, werd de samenwerking coöperatief en kwamen we tot een goed resultaat. Binnen de groep was er ook niet altijd een goede samenwerking. Wel was er uiteindelijk een goed resultaat aan het einde van de opdracht en een betrokken docententeam.

Feedback student & begeleider

De beide studententeams (Branding en Marketing Communication) werkten aanvankelijk naast elkaar, pas later in het proces met elkaar. Het team Marketing Communication benaderde de opdracht eerst als het schrijven van een marketingcommunicatieplan volgens eigen inzichten en heeft na een interventie van de begeleider ingezien dat het een opdracht uit de praktijk betreft waarbij het team goed moet luisteren naar de opdrachtgever. Vanaf dat moment verbeterde de samenwerking tussen de studententeams en met de opdrachtgever. Met name de enquêtes hebben veel bruikbare informatie en heldere inzichten opgeleverd die de basis gevormd hebben voor een hernieuwde merkstrategie en verbetering van de marketingcommunicatie. De oplossingen zijn als aanbevelingen gepresenteerd.