Onderzoek bewustwording

Opdrachtgever

Biosintrum

Uitvoering

MBO Aeres, Life Sciences

Context

Biosintrum werkt gemeenschappelijk met Overheid , Ondernemers en Onderwijs aan duurzame oplossingen. De klimaatdoelen zijn scherp en alleen haalbaar als iedereen mee doet. Daarvoor moet duidelijk zijn waarom duurzame maatregelen belangrijk zijn.

Doel

De opdracht aan de studenten was om te onderzoeken of jongeren zich druk maken om het milieu/klimaat en wat er meer gedaan kan worden om versneld naar oplossingen te komen.

Eindproduct

Het eindproduct was de verwerking van antwoorden in een advies uit een goed opgestelde enquête. Kwalitatief een hoog niveau en ook voor in de praktijk toe te passen.

Feedback opdrachtgever

De samenwerking tussen Alex.Mark, Neeke en Nora was mijns inziens prima. De sfeer was prettig en ik werd tijdig ingeschakeld om tussentijds extra vragen te beantwoorden. Op die manier kon er gewerkt worden aan een goed product! En dat is gelukt. Ik zou TCF aanraden bij andere ondernemers.