Omgeving scan

Opdrachtgever

Nij Wybranda

Uitvoering

NHL Stenden, Hotel Management School

Doel

Gevraagd wordt een omgeving scan te maken met ondernemers die bijdragen in de gastvrijheid sector in een radius van 15 kilometer. ( Wie zijn er ? Wie is de doelgroep? Eventuele onderlinge arrangementen kunnen eventueel tot vervolgstap leiden).

De scan dient zodanig gepresenteerd te worden dat deze door de ondernemer meegenomen kan worden als presentatie materiaal.

Context

Het familiebedrijf van familie de Boer is het bedrijf Ny Wybranda . Het bedrijf zou graag willen uitbreiden met 4 chalets in de stijl van Weidumerhout. Dit past in de seizoen verlenging en de spreiding van toerisme in de provincie in lijn met de postion paper gastvrij Friesland van de provincie Friesland. Het plan is tot nu toe niet goedgekeurd bij de gemeente. (SWF). Een principe verzoek wordt onderzocht. Toerisme wordt gezien als middel om ook andere MKB bedrijven te ondersteunen.

Eindproduct

Magazine & filmpje