Nationaal modelspoor museum

Opdrachtgever

Nationaal Modelspoor Museum

Uitvoering

NHL Stenden, Creative Business

Doel

Het analyseren van het prototype dat is gemaakt van het Friesland College (FC) om te kijken welke voorstellen aan boord genomen kunnen worden.

Context

Het spoorwegmuseum zoals we het nu kennen gaat verhuizen en niet alleen de locatie maar ook de naam en het concept gaan veranderen.

Naast het modelspoor komt er ook ruimte voor wetenschap en techniek, milieu, waarbij de SDG’s plaats zullen krijgen en een Ecolarium, dat gericht is op de basisscholen.

Eindproduct

Er is geen eindproduct opgeleverd, maar in overleg is er een adviesrapport opgesteld omtrent de verhuizing en daarnaast over de werving van nieuwe vrijwilligers.

Feedback opdrachtgever

Zeer positief, prettige samenwerking, goed en bruikbaar eindresultaat welke ze verder gaan uitwerken.

Feedback begeleider

Leerzaam, geoefend met onderzoek vaardigheden en het pitchen.