Marketingplan

Opdrachtgever

Vidscool

Uitvoering

NHL Stenden, Ondernemerschap & Retail Management

Context

Vidscool is een interactief online leerplatform dat nog in ontwikkeling is. Vidscool wordt ontwikkeld om leerlingen in het voortgezet onderwijs te helpen bij vakken waar ze ondersteuning in nodig hebben. Mr. Sjef, de organisatie achter Vidscool, vraagt zich af wie de doelgroep van Vidscool is en hoe deze het beste te bereiken is.

Doel

Vidscool voorzien van een marketingplan waaruit blijkt wie die doelgroep is, welke kanalen te gebruiken en welke instrumenten hiervoor in te zetten.

Eindproduct

Een marketingplan met uitgewerkte concepten en mockups, overgedragen door middel van een presentatie.

Feedback begeleider

Contact met opdrachtgever was goed. Regelmatig tijd voor contact en feedback. Project was lastig omdat product- en dienstenpakket nog niet volledig duidelijk was. Op abstracter niveau project op kunnen pakken en af kunnen stemmen met opdrachtgever. Zo is het gelukt een mooi project op te leveren.