KHN bestuurlijke vernieuwing

Opdrachtgever

Koninklijke Horeca Nederland

Uitvoering

NHL Stenden, Hotel Management School

Doel

Een visuele representatie van de bestuurlijke indeling van KHN Friesland.

 

Eindproduct

De KHN heeft haar bestuurlijke indeling in Friesland opnieuw ingedeeld. Er is door TCF een visuele weergave gemaakt van de huidige indeling.