Kansen voor Gouden Plakje

Opdrachtgever

Gouden Plakje

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Doel

Het doel van de opdracht is middels deskresearch en kwalitatief onderzoek een relevant product ontwikkelen wat aansluit op de behoeftes van de consument en de markt. Hiernaast is het doel om de ondernemer inzicht te geven vanuit een ander perspectief.

Context

Het Gouden plakje is een bedrijf dat tot voor 5 jaar nog voor een groot gedeelte een melkveehouderij was. Sindsdien is het roer omgegooid en bestaat het bedrijf uit een groepsaccommodatie en camping. De groepsaccommodatie wordt gebruikt voor gezinnen maar ook voor de commerciële markt als vergaderruimte en teambuilding. Deze setup zorgt soms voor onhandigheid in verband met de verschillende doelgroepen.

Eindproduct

Aanbeveling maken voor arrangementen en social media onderzoek

“Mocht u geïnteresseerd zijn in het eindproduct en meer informatie willen, neem dan contact op”

Feedback

Goede inzichtenIk heb er ook daadwerkelijk iets aan en kan het ook omzetten

Wat beter kon: duidelijkere randvoorwaarden en deadline

 

Strengths

 • DBE
 • Talentontwikkeling leerling
 • Team ontwikkeling
 • Goede samenwerking, bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondernemer voor vragen leerlingen
 • Gedreven team

Weaknesses

 • Vertraging door Covid (niet iedereen kon op fieldtrip).
 • Geen initiatief voor samenwerking vanuit Friesland College.
 • Opdrachtgever heeft geen update ontvangen vanuit andere begeleiders.

 

Opportunities

 • Online presentatie en vergadering door Covid19.
 • Tevreden studenten als ambassadeurs voor opdracht werving.
 • Duidelijk verwachtingsmanagement middels blueprint (DBE).
 • Gezamenlijke proces verbetering.
 • Toekomstige samenwerking met regiomarketing Friesland (integratie van TCF in SEM 2, jaar 1).

 

Threats

Betere recruitment proces, studenten die stoppen met het project door persoonlijke omstandigheden.