Innovatie & marketing

Opdrachtgever

Ondernemers Eastermar

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Context

Het dorp Eastermar is gelegen in de Noardlike Fryske Wâlden, en maakt onderdeel uit van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het dorp beschikt over een passantenhaven, horeca, accommodatiegelegenheden en andere mkb bedrijven die profiteren van de bezoekers/toeristen. Naast een actieve dorpsgemeenschap staat het dorp bekent als het dorp van de volksverhalen. Dit omdat het de woonplaats was van Dam Jaarsma. Dichter en schrijver Dam Jaarsma was Nederlands grootste volksverhalenverzamelaar.

Bezoekers van het dorp zijn gericht op natuur, ruimte, rust en cultuur in de omgeving. Men is niet op zoek naar massatoerisme en blij met de bezoekers maar wil de kwaliteit van informatie voor deze doelgroep verbeteren en verbinden aan de regio Eastermar en omgeving.

Toerisme kan hier als middel gebruikt worden om de onderlinge middenstand en gemeenschap met elkaar te verbinden door middel van arrangementen en informatieverstrekking.

Doel

Vraagstuk toerisme studenten:

Welke (nieuwe) toeristische producten of services, in de vorm van arrangementen, kunnen inkomen genereren voor toeristische ondernemers van Eastermar en samenwerking tussen verschillende stakeholders stimuleren?

Rapporten worden gemaakt in het Nederlands. Er zijn drie groepen in totaal. Onderdeel van de dag is het interviewen van stakeholders, en daarnaast zelf de locatie ervaren door de ogen van een toerist. Graag per groepje andere stakeholders interviewen en transcripten met elkaar delen (om volume te creëren).

Stappen van de opdracht:

Deze opdracht wordt uitgewerkt gedurende het 1e jaars semester Innovations & Marketing, onderdeel van het Toerisme curriculum op NHL Stenden. Dit groepsproject bestaat uit verschillende fases. Deze producten hebben een connectie naar de Design Based Education fases.

Eindproduct

De opdrachtgever krijgt drie eindproducten van de project teams indien deze van voldoende kwaliteit zijn.

1. Marketing research report

2. Marketing product report

3. Marketing campaign plan

Feedback studenten & begeleider

Eastermar was voor de AD (Associate Degree) groepen van de opleiding Tourism Management het dorp waar de opdracht op was gebaseerd.

Vanaf het begin van de opdracht waren we al snel in contact met Iris Rusz, die als woordvoerder fungeerde voor Roos Hoekstra en Christiaan Steijn, de aanjagers van het project.

Wat we als heel prettig hebben ervaren, is dat er meteen vanaf het begin ontzettend veel informatie vanuit Iris Rusz met ons werd gedeeld. Ze heeft de studenten daarmee heel veel informatie ‘in de schoot’ geworpen die ze heel goed konden gebruiken. Daarnaast is de communicatie vanuit Iris altijd direct en hadden we het idee dat er korte lijntjes waren. Ook tijdens het bezoek aan Eastermar, hebben wij ons erg welkom gevoeld (zowel de studenten als de docenten) en werden we met open armen ontvangen.

Waar we tijdens het project wel tegenaan liepen, is dat niet alle ondernemers op 1 lijn zaten (wat natuurlijk ook de realiteit is in zo’n project en wat het juist een goede leerervaring maakt). Tijdens het afnemen van de interviews, leek het alsof sommige ondernemers niet helemaal op de hoogte waren van de opdracht die de studenten hadden. Dit is een puntje waar vooral de studenten feedback op hadden want dat maakte het lastig voor de studenten om aan de hoofdvraag van de opdracht te voldoen.

De studenten vroegen namelijk bij verschillende ondernemers hoe ze het voor zich zagen om arrangementen aan te bieden (wat een deel van de opdracht was), waarop een aantal ondernemers aangaf dat ze eigenlijk niet op een arrangement zaten te wachten. Dit maakte het voor de studenten lastig om dat deel van de vraag mee te nemen.

Beide groepen hebben er dan uiteindelijk ook voor gekozen om zich te richten op een nieuw product wat meer bezoekers naar Eastermar kan trekken en wat de samenwerking tussen de verschillende ondernemers kan stimuleren.

Zoals eerder aangegeven, hebben we de samenwerking als heel goed ervaren. Een punt van feedback vanuit onze kant zou zijn dat het in de toekomst voor alle partijen duidelijk is wat de opdracht precies inhoudt, zodat er geen verwarring kan ontstaan.

Feedback opdrachtgever

*De communicatie was goed, zowel met TCF als met de coördinator en docenten van NHL Stenden. *Mooi eindresultaat van een enthousiaste groep studenten. *Goed dat TCF aanwezig was tijdens de eindpresentaties (betrokkenheid!). *Mooi dat TCF met ideeën kwam voor een vervolgopdracht aan andere groep studenten indien Eastermarder ondernemers besluiten om aangedragen ideeën uit te voeren/te doen uitvoeren. Wij zouden TCF zeker aanraden bij andere ondernemers.