Het ontwikkelen van arrangementen

Opdrachtgever

Park Vijversburg/De Groene Ster

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Doel

Wat voor soort arrangementen en/of “producten” kunnen we ontwikkelen om zowel bij marketingorganisaties binnen te komen als in de picture van bezoekers van de stad Leeuwarden en van de provincie Fryslân.

Context

Ten Oosten van de stad ligt een prachtig natuurgebied waar veel recreatie mogelijk is: De GroeneSter, het buiten van Leeuwarden.

De bedrijven rondom de Groene Ster hebben zich onlangs verenigd in een ondernemersvereniging met als doel het optimaliseren van toeristisch en recreatief potentieel van het gebied Grote- en Kleine Wielen, met aandacht voor een balans tussen sociale-, milieu- en economische belangen.

Eindproduct

Per projectteam (4 teams in totaal) een logboek en eindpresentatie van HBO NHL Stenden toerisme over bovenstaande opdracht. Deze presentatie is tijdens de Business day op school op 10 juni 2021 waarbij de opdrachtgever Audrey Stielstra aanwezig was.

Mocht u geintreseerd zijn in het eindproduct en meer informatie willen, kunt u contact opnemen

Feedback opdrachtgever

Wat ging er goed?

– De studenten hadden duidelijke afspraken en heldere communicatie.

– De studenten waren zeer enthousiast en geïnteresseerd.

Wat kon er beter?

– De ideeën zijn vooral gefocust op de 3 bedrijven die bezocht zijn.

– Niet alle documenten zijn meegenomen tijdens de product innovatie ideeën.

Feedback student & begeleider

Het was een ontzettend leuke opdracht om aan te werken! Audrey Stielstra, is vanuit ondernemersvereniging de Groene Ster en Vijversburg betrokken bij het op de kaart zetten van de Groene Ster. Audrey was enthousiast en gemakkelijk bereikbaar gedurende de opdracht.

We hebben meerdere malen (online en fysiek) afgesproken. Tijdens een bedrijfsbezoek aan het gebied hebben wij meerdere organisaties kunnen bezoeken zoals Park Vijversburg, de camping en Copini Buitensport.

De mogelijkheid voor een bedrijfsbezoek gedurende de corona periode was van absolute waarde voor het uitvoeren van dit project!