Gebruik van lachgas In Leeuwarden

Opdrachtgever

Toerisme Collectief Friesland

Uitvoering

NHL Stenden, Hotel Management School

Doel

Het in kaart brengen van lachgas, het gebruik in de horeca, de gevaren en omzet.

 

Eindproduct

In de horeca wordt lachgas verkocht in ballonnen ter vermaak van de gasten. Dit kan door de Warenwet sinds juli 2016. Het is voor veel partijen reden tot discussie vanwege de hoge omzet van lachgas in de horeca, maar ook de mogelijk schadelijke effecten ervan.

Dit onderzoek verkent de verschillende perspectieven van de verkoop van lachgas in de horeca. Gewenste effecten, lichamelijke effecten en diverse risico’s worden genoemd, samen met de marge van omzet en argumenten van ondernemers.