Frysk Kongres

Opdrachtgever

Koninklijke Horeca Nederland

Uitvoering

NHL Stenden, Hotel Management School

Doel

Het samenbrengen van Friese ondernemers, studenten van drie Friese scholen en veertien burgemeesters in Friesland.

 

Eindproduct

Dit project bevat een draaiboek ontworpen ter voorbereiding van een Fries Congres. De belangrijkste doelstellingen van het genoemde congres zouden zijn 1) connecties maken tussen studenten en ondernemers en 2) het genereren van veel aandacht in de pers.

Tijdens dit evenement zal ruimte zijn voor presentaties, workshops, debat, netwerken en zal afgesloten worden met een informele borrel. Het onderzoek bevat slechts de voorbereiding op het congres, de uitvoering zal later volgen.

Dit evenement heeft niet plaats gevonden, omdat er niet genoeg deelnemers waren.