Final brand plan

Opdrachtgever

Makkum Art

Uitvoering

NHL Stenden, Minor Branding

Doel

Een marktonderzoek naar de doelgroepen en het analyseren van de mogelijke groei van het bedrijf. Met zicht op positionering, marketing en branding.

Context

Kunstweekend “Makkum Art” is een twee jaarlijks evenement waarbij bezoekers, kunstenaars, dorpsbewoners en toeristen een hoogwaardig platform voor beeldende kunsten beleven, waarbij ontmoeting, ontspanning, beleving en creatie een wezenlijke rol spelen.

Het hoofddoel is om een cultureel evenement in en rond het centrum van Makkum en recreatiecentrum “De Holle Poarte” te organiseren door het aanbieden van kwalitatief goede en gevarieerde kunst, op verrassende locaties die vrij toegankelijk zijn. Hierbij is de interactie en samenhang tussen kunst en de kwaliteiten van Makkum en zijn directe omgeving een essentieel element.

Hierbij wordt een positieve bijdrage geleverd aan het imago van Makkum en recreatiecentrum de “Holle Poarte”.

Eindproduct

Er is een final brand plan ingeleverd door de studenten waarin het gehele onderzoek wordt uitgelicht. Er is een uitgebreid marktonderzoek geleverd en er is een internal analysis geschreven over het bedrijf. Daarnaast zijn er nog een aantal onderzoeken geweest over branding en social media.