De Turfroute

Opdrachtgever

Regiomarketing Zuidoost Friesland

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Doel

Middels deskresearch en kwalitatief onderzoek contant te verzamelen om vervolgens mooie pakkende verhalen voor de website te schrijven en deze met content (tekstueel en visueel).

Context

De Turfroute is van oudsher de route waarmee het turf vervoerd werd. De route is gelegen in 5 gemeentes (Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Opstelland en Smallingerland) in het gebied Zuidoost Friesland, ook wel de parelsnoer van het Zuidoost genoemd. De turfroute is recentelijk compleet gerenoveerd. Het telt 40 bruggen & sluizen.

Feedback opdrachtgever

Goede inzichten. Ik heb er ook daadwerkelijk iets aan. Beter management van verwachtingen: kunnen wij feedback geven zodat studenten nog aanpassingen doen?

Leerpunt: duidelijkere randvoorwaarden begin van het project en eerdere deadline zodat studenten het feedback van de opdrachtgever ook kunnen verwerken.

Feedback student & begeleider

Strenghts:

  • DBE • Talentontwikkeling leerling • Team ontwikkeling • Goede samenwerking, bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondernemer voor vragen leerlingen • Gedreven team

Weaknessess:

  • Vertraging door Covid (niet iedereen kon op fieldtrip). • Geen initiatief voor samenwerking vanuit Friesland College. • Opdrachtgever heeft geen update ontvangen vanuit andere begeleiders. Opportunities:
  • Online presentatie en vergadering door Covid19. • Tevreden studenten als ambassadeurs voor opdracht werving. • Duidelijk verwachtingsmanagement middels blueprint (DBE). • Gezamenlijke proces verbetering. • Toekomstige samenwerking met regiomarketing Friesland (integratie van TCF in SEM 2, jaar 1).

Threats:

  • Betere recruitment proces, studenten die stoppen met het project door persoonlijke omstandigheden.