De Turfroute

Opdrachtgever

Regiomarketing Zuidoost Friesland

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Doel

Het doel van deze opdracht is het vergroten van de aantrekkingskracht van de locaties langs de Turfroute. Dit word samen gedaan met Zuid-Oost Friesland.

Context

De turfroute is van oudsher de route waarmee het ruf vervoerd werd. De route is gelegen in 5 gemeentes (Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Opsterland en Smallingerland) in het gebied Zuidoost Friesland, ook wel het parelsnoer van Zuidoost genoemd. De turfroute in recentelijk compleet gerenoveerd. Het telt 40 bruggen & sluizen.

Eindproduct

Een bestemmingsanalyse van de dorpen Nijeberkoop en Blesdijke met als uiteindelijke uitkomst meer inzicht op ondernemers en points of interest die hierin kunnen bijdragen om de aantrekkingskracht van de turfroute te kunnen vergroten.