Curriculum overzicht

Opdrachtgever

Toerisme Collectief Friesland

Uitvoering

NHL Stenden, Hotel Management School

Doel

Het in kaart brengen van de curricula per opleiding aangesloten bij de TCF.

 

Eindproduct

Om opdrachten van ondernemers sneller te kunnen plaatsen bij de opleidingen aangesloten bij TCF werd een overzicht gemaakt van de curricula. Tot nu toe is alleen het curriculum van NHL Stenden gepubliceerd.