Circulariteit onder Friese ondernemers

Opdrachtgever

Circulair Friesland

Uitvoering

NHL Stenden Leisure en events management

Doel

Een strategisch advies dat beschrijft hoe de circulair economie en horeca/toerisme ondernemers elkaar het beste kunnen vinden en welke initiatieven opgezet kunnen worden om een circulaire impact te maken in de toerisme en recreatiesector

Context

Over het algemeen weten de circulaire economie en de toerisme & recreatie sector elkaar nog niet goed te vinden. In het stakeholder engagement product is aan de hand van onderzoek uitgezocht welke oplossing het beste bij dit probleem past.

Eindproduct

Een onderzoeksrapport waarin onder andere een stakeholder map, Het ‘Five F’s’ model en een sfa-analyse in staan beschreven en toegepast.