Aantrekken van een nieuwe doelgroep

Opdrachtgever

De Koperen Tuin

Uitvoering

NHL Stenden, Toerisme

Doel

Met welke producten of services kan de Koperen Tuin een nieuwe doelgroep aantrekken? Bv. Meer jonge (internationale) bezoekers, of boottoeristen in de Prinsentuin?

Context

De koperen tuin is gelegen in het stadspark en jachthaven de Prinsentuin in Leeuwarden. Naast het al la carte restaurant en zalen capaciteit beschikt het bedrijf over een groot terras wat druk bezocht wordt in de zomer. Er wordt gevraagd te kijken hoe het bedrijf meer jongere gasten kan aantrekken. Hiervoor is men bereid om eventueel het concept aan te passen.

Eindproduct

Per projectteam (4 teams in totaal) een logboek en eindpresentatie van HBO NHL Stenden toerisme over bovenstaande opdracht. Deze presentatie was tijdens de Business day op 10 juni 2021 waarbij de opdrachtgever Irene Krol en Coen van Eck aanwezig waren

Mocht u geïnteresseerd zijn in het eindproduct en meer informatie willen, kunt u contact opnemen.

Feedback opdrachtgever

Wat ging er goed?

– De studenten lieten goede product innovatie zien.

– De studenten waren erg leergierig, ze stelden veel vragen en waren erg enthousiast over de opdracht.

Wat kon er beter?

– De studenten konden wellicht nog een keer langs komen op locatie.

Feedback student & begeleider

Het was een ontzettend leuke opdracht om aan te werken! Irene Krol, medewerker bij de Koperen Tuin en eigenaar Coen van Eck waren actief betrokken gedurende de opdracht.

Zo stonden zij open voor interviews, een bedrijfsbezoek en het opnemen van een filmpje. Het contact verliep gemakkelijk en studenten konden met een goede basis van informatie aan de opdracht werken.

De mogelijkheid voor een bedrijfsbezoek gedurende de corona periode was van absolute waarde voor het uitvoeren van dit project!