Tjisse Brookman

Alleen kun je misschien sneller maar samen kom je verder

Tjisse Brookman

Adviseur in natuur en gezondheid

Tjisse Brookman is een adviseur in natuur en gezondheid. Hij doet dit door middel van onderzoek naar de relatie tussen natuur en gezondheid. Ook organiseert Tjisse activiteiten in de natuur, waarmee hij zorg, welzijn, sport en natuur verbindt. Hierbij kan je denken aan initiatieven zoals Gezond Natuur Wandelen, waarin het hele jaar wekelijkse wandelingen worden georganiseerd. Of de stichting Nature For Health, waarbij specifiek gericht wordt op het tot stand brengen van verbinding van natuur en gezondheidszorg. Dit is volgens Tjisse een niet zo voor de hand liggende verbinding. En dat geldt ook voor toerisme en zorg en natuur. Als je bijvoorbeeld blind, slechtziend of aan een rolstoel gebonden bent, kun je niet zomaar overal het bos in of het strand op. Of, als je zorgbehoevend bent, kun je dan de zorg krijgen die je op je vakantiebestemming nodig hebt? Vandaar ook zijn betrokkenheid bij de Dagrecreatieve Netwerken.

Volgens Tjisse is het de afgelopen tijd overduidelijk gebleken dat de natuur goed is voor mentale en fysieke gezondheid. Het is dus ook niet gek dat er in de afgelopen corona periode een herontdekking van deze voordelen heeft plaatsgevonden. Want wandelen is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook goed voor het leegmaken van je hoofd. En dit is volgens hem misschien wel één van de mooiste dingen aan wandelen. Een prachtige mogelijkheid voor reflecteren, op je werk, maar ook als privépersoon.

Vandaar dan ook de overtuiging van Tjisse: natuur en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een verbinding die volgens hem helaas nog veel te weinig wordt benut, doordat het te gescheiden werelden zijn. Door de mensen bewust te maken van de invloed die ze zelf hebben op hun eigen woon-, werk-, leefomgeving én hun eigen gezondheid probeert hij daar verandering in te brengen.

Tip van deze ondernemer: Blijf dicht bij jezelf, en geloof in wat je doet. Kijk breed en werk samen. Alleen kun je misschien sneller maar samen kom je verder. En zet niet het materiële en individuele kortetermijnbelang voorop maar ga voor een, in alle opzichten, duurzaam businessmodel.

Everything can begin with you. You are the foundation of any change that will happen in your society (Thich Nath Hanh).