College Tour


Dutch Dutch English English

College Tour

Met het initiatief College Tour willen we vanuit Toerisme Collectief Friesland ‘een leven lang leren’ stimuleren voor studenten, overheden, onderzoekers, het bedrijfsleven en omwonenden. Door middel van een programma met actuele thema’s stimuleren we een divers publiek om (online) sessies bij te wonen en kennisdeling te bevorderen. Het initiatief is opgezet vanuit Toerisme Collectief Friesland (TCF), Merk Fryslan, NHL Stenden, Friesland College en European Tourism Futures Institute (ETFI). Naast het inspireren door middel van kennissessies bieden wij follow up mogelijkheden aan op voorgestelde thema’s, dit kan een theoretisch stappenplan zijn, of een studentproject bij een gespecialiseerde opleiding.

College Tour Agenda

De datum volgt nog, hou onze website in de gaten.

Toeristische bezoekersprofielen op basis van data (ETFI & Merk Fryslan)

Beter ondernemen door meer inzicht in toeristische bezoekersprofielen

Wie bezoeken de provincie Friesland precies voor een vakantie? Door het verzamelen van toeristische data kun je veel te weten komen over jouw bezoekers. Een bezoekersprofiel is cruciaal als je klantgericht wilt handelen, verbeteringen wil doorvoeren en succes wilt behalen. Maar hoe maak je toeristische bezoekersprofielen? Bezoek onze College Tour en leer meer over datagedreven werken in toerisme. Interessant voor ondernemers, cultuurmakers, ambtenaren en natuurbeheerders.

Ontwikkelingen monitoring toerisme in Friesland

Experts delen hun kennis over datagedreven werken in toerisme. Ze geven inzicht in wat er al op het gebied van dataverzameling gebeurt en welke ervaringen er zijn. Zo bestaat er een waardevolle tool waarmee online bezoekersprofielen gegeneerd worden. Hiermee krijgen ondernemers nieuwe inzichten over hun gasten en kunnen zij verbeteringen doorvoeren in hun bedrijfsvoering. Daarom willen wij samen met jou vaststellen waaraan behoefte is om een soortgelijke bezoekerstool voor de Friese toeristische sector te ontwikkelen. Zodat jij binnenkort zelf met de tool aan de slag kunt om een duidelijk profiel van jouw gasten te schetsen. Studenten kunnen je hierbij ondersteunen.

Meld je aan voor onze tweede kennissessie ‘Toeristische bezoekersprofielen op basis van data’.

Volgende thema's op de agenda

Keep checking this agenda for updates on the event and registration.

College Tour: Product innovatie voor de toeristisch-recreatieve sector

Indicatie: Maart/April 2022

Nederlandstalig

College Tour: Online Marketing voor de toeristisch-recreatieve sector

Indicatie: Mei/Juni 2022

Nederlandstalig