College Tour

College Tour

Met het initiatief College Tour willen we vanuit Toerisme Collectief Friesland ‘een leven lang leren’ stimuleren voor studenten, overheden, onderzoekers, het bedrijfsleven en omwonenden. Door middel van een programma met actuele thema’s stimuleren we een divers publiek om (online) sessies bij te wonen en kennisdeling te bevorderen. Het initiatief is opgezet vanuit Toerisme Collectief Friesland (TCF), Merk Fryslan, NHL Stenden, Friesland College en European Tourism Futures Institute (ETFI). Naast het inspireren door middel van kennissessies bieden wij follow up mogelijkheden aan op voorgestelde thema’s, dit kan een theoretisch stappenplan zijn, of een studentproject bij een gespecialiseerde opleiding.

College Tour Agenda

Volgende thema’s op de agenda

Keep checking this agenda for updates on the event and registration.

College Tour: Ethics and sustainability in tourism

Indication: September/October 2021

English

College Tour: Toeristische bezoekersprofielen op basis van data (ETFI & Merk Fryslan)

Indicatie: November/December 2021

Nederlandstalig/ Engelstalig

College Tour: Tourism Futures café for DMOs

Indication: January 2022

English

College Tour: Product innovatie voor de toeristisch-recreatieve sector

Indicatie: Maart/April 2022

Nederlandstalig

College Tour: Online Marketing voor de toeristisch-recreatieve sector

Indicatie: Mei/Juni 2022

Nederlandstalig