chevron_left Terug

Onderzoek naar de Beekdalen

Opdrachtgever De Jongens van Outdoor
Uitvoering NHL Stenden Tourism


Doel: Onderzoek naar een nieuw product die passend is bij de doelgroep van de Jongens van Outdoor en de historische en huidige waarde van de Beekdalen belichten