chevron_left Terug

Onderzoek middels enquête en advies

Opdrachtgever Slachtemarathon
Uitvoering NHL Stenden Ondernemerschap & Retail


Doel: Inzicht krijgen in de doelgroep en potentiële nieuwe doelgroep.