chevron_left Terug

Kansen voor Gouden Plakje

Opdrachtgever Gouden Plakje
Uitvoering NHL Stenden Hogeschool, Tourism Management


Doel: Een relevant product ontwikkelen wat aansluit op de behoeftes van de consument.