chevron_left Terug

Frysk Kongres

Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland
Uitvoering NHL Stenden, International Hotel Management


Doel: Het samenbrengen van Friese ondernemers, studenten van drie Friese scholen en veertien burgemeesters in Friesland.

Opdrachtgever: Koninklijke Horeca Nederland

Titel: Frysk Kongres

Doel: Het samenbrengen van Friese ondernemers, studenten van drie Friese scholen en veertien burgemeesters in Friesland.

Type opdracht: Onderzoek

Afdeling: NHL Stenden, International Hotel Management

Feedback opdrachtgever: –

Referentienummer: 19.011

Dit project bevat een draaiboek ontworpen ter voorbereiding van een Fries Congres. De belangrijkste doelstellingen van het genoemde congres zouden zijn 1) connecties maken tussen studenten en ondernemers en 2) het genereren van veel aandacht in de pers.

Tijdens dit evenement zal ruimte zijn voor presentaties, workshops, debat, netwerken en zal afgesloten worden met een informele borrel. Het onderzoek bevat slechts de voorbereiding op het congres, de uitvoering zal later volgen.

Dit evenement heeft niet plaats gevonden, omdat er niet genoeg deelnemers waren.