chevron_left Terug

Friese taal en cultuur in kaart brengen

Opdrachtgever Afûk
Uitvoering NHL Stenden Hotelschool


Doel: De Friese taal en cultuur in kaart brengen binnen het bedrijf.