chevron_left Terug

De Turfroute

Opdrachtgever Regiomarketing Zuidoost Friesland
Uitvoering NHL Stenden Hogeschool, Tourism Management


Doel: Content voor de website.

1.   Algemene informatie

Opdrachtgever Elizabeth Pilat, Regiomarketing Zuidoost Friesland
Titel Bestemmingsanalyse van de dorpen langs de Turfroute
Type opdracht Bestemmingsanalyses & content marketing
School NHL Stenden
Afdeling Tourism Management
Referentienummer 19067

2.   Context

De Turfroute is van oudsher de route waarmee het turf vervoerd werd. De route is gelegen in 5 gemeentes (Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Opstelland en Smallingerland) in het gebied Zuidoost Friesland, ook wel de parelsnoer van het Zuidoost genoemd. De turfroute is recentelijk compleet gerenoveerd. Het telt 40 bruggen & sluizen.

3.   Doel

Er liggen verschillende dorpen aan de route. Door op pad te gaan en in gesprek te komen met diverse mensen onderzoeken de studenten de verschillende dorpen, welke vlak aan de Turfroute liggen.

De doelstelling is om middels deskresearch en kwalitatief onderzoek content te verzamelen om vervolgens mooie pakkende verhalen voor de website te schrijven en deze met content (tekstueel en visueel ).

Er wordt in groepen gewerkt, waarbij elke student verantwoordelijk is voor het uitwerken en presenteren van twee bestemmingen.

4.   Eindproduct

Content voor de website: https://www.zuidoostfriesland.nl/uitgelicht/turfroute

5.   Feedback opdrachtgever

– Goede inzichten.

– Ik heb er ook daadwerkelijk iets aan.

– Beter management van verwachtingen: kunnen wij feedback geven zodat studenten nog aanpassingen doen?

– Leerpunt: duidelijkere randvoorwaarden begin van het project en eerdere deadline zodat studenten het feedback van de opdrachtgever ook kunnen verwerken.

6.   Feedback studenten & begeleider

Strenghts:

– DBE

– Talentontwikkeling leerling

– Team ontwikkeling

– Goede samenwerking, bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondernemer voor vragen leerlingen

– Gedreven team

Weaknessess:

– Vertraging door Covid (niet iedereen kon op fieldtrip).

– Geen initiatief voor samenwerking vanuit Friesland College.

– Opdrachtgever heeft geen update ontvangen vanuit andere begeleiders.

Opportunities:

– Online presentatie en vergadering door Covid19.

– Tevreden studenten als ambassadeurs voor opdracht werving.

– Duidelijk verwachtingsmanagement middels blueprint (DBE).

– Gezamenlijke proces verbetering.

– Toekomstige samenwerking met regiomarketing Friesland (integratie van TCF in SEM 2, jaar 1).

Threats:

– Betere recruitment proces, studenten die stoppen met het project door persoonlijke omstandigheden.