chevron_left Terug

De Turfroute

Opdrachtgever Regiomarketing Zuidoost Friesland
Uitvoering NHL Stenden Hogeschool, Tourism Management


Doel: het vergroten van de aantrekkingskracht van de Turfroute.