chevron_left Terug

Bezettingsgraad

Opdrachtgever Anno 1908
Uitvoering NHL Stenden Hogeschool, International Hotel Management


Doel: Het verhogen van de bezettingsgraad (doordeweeks).

1.   Algemene informatie

Opdrachtgever Anno 1908
Titel Bezettingsgraad
Type opdracht Onderzoek
School NHL Stenden
Afdeling International Hotel Management
Referentienummer

2.   Context

Voor bed en breakfast Anno 1908 is een onderzoek uitgevoerd naar hoe zij de bezettingsgraad doordeweeks kunnen verhogen.

3.   Doel

Het verhogen van de bezettingsgraad (doordeweeks).

4.   Eindproduct

Voor deze opdracht is een rapport opgesteld, waarin resultaten verwerkt zijn. Er zijn verschillende kanalen waar Anno 1908 gebruik van kan maken om de bezettingsgraad te verhogen. Hierbij kan men denken aan zowel online als offline kanalen zoals Facebook (online) of een deal met een bedrijf (offline).

5.   Feedback studenten & begeleider

6.   Feedback opdrachtgever

Door het corona virus is alles per email gegaan, wat op zich prima is. Het zijn bijzondere tijden en omstandigheden. Wij denken dat  de student correct een aantal basale gegevens heeft kunnen opzoeken en ook dat zij een aantal tips heeft gegeven over hoe we online en offline kanalen kunnen inzetten om de bezettingsgraad te verhogen. We weten niet wat vanuit de opleiding de eisen voor deze opdracht zijn geweest en dus is het lastiger om van daaruit gezien feedback te geven. Wat ons wel opviel is dat het bij algemeenheden is gebleven, het had meer uitgewerkt kunnen worden in specifieke voorbeelden voor deze B&B. Om te beginnen bij de doelgroep, deze zou ook nog uitgebreider onderzocht en beschreven kunnen worden, wie is nou de typische B&B 1908-gast (nu is er vooral naar leeftijd en uitgavepatroon gekeken, maar er zit nog meer bij).

Vanuit onszelf gezien hadden we wellicht graag meer ‘out of the box’ ideeën gezien. De ideeën die de student heeft aangegeven zijn voor ons niet nieuw. We zijn ons ervan bewust dat we nu (helaas) een slecht social media-beleid voeren, daar moeten we meer mee doen, dus dat heeft ze goed gezien.

Wanneer dit een betaalde opdracht zou zijn geweest (als ik opdrachtgever zou zijn), dan zal er een uitgebreidere uitwerking worden verwacht. Met een plan van aanpak, waarin o.a. een uitwerking van soorten posts, een opzet voor een social media campagne. Denk daarbij ook aan momenten van posts plaatsen, welke actie past goed bij de doelgroep.

Maar misschien was dat hier niet de bedoeling? Dus nogmaals, omdat we niet weten wat er vanuit de opleiding gevraagd wordt; het is niet bedoeld als kritiek maar als een tip voor de toekomst. In elk geval willen we de student bedanken voor haar interesse in B&B 1908 en voor haar inzet en uitwerking! En veel succes met de rest van de studie!